سپری فولادی- سپری چیست؟ سپری فولادی – سپری فابریک-سپری پرسی-سپری فابریک

سپری فولادی- سپری چیست؟ سپری فولادی – سپری فابریک-سپری پرسی-سپری فابریک-سپری سبک-سپری سنگین-سپری آهنی-سپری نورد سرد -سپری نورد گرم-بیشترین کاربرد سپری با ضخامت 2 میلی متر است.از سپری های موجود در بازار برای ساختن انواع مختلف اتصالات پل ها به ستون ها، درب و پنجره. ساخت سازه های فلزی، ستون ها و خرپا ها. اسکلت گلخانه ها، سقف شیشه ای و موارد دیگر به کار می رود.سپر آهنی ، سپر آلومینیومی، سپر مسی، سپر برنجی و سپر استیل

ادامه مطلب