فولاد 2205-فولاد داپلکس-طراحی توربین پلتون مورد استفاده در پمپ سانتریفیوژ سامانه اسمز

فولاد 2205-طراحی توربین پلتون مورد استفاده در پمپ سانتریفیوژ سامانه اسمز معکوس جهت بازیافت انرژی-داپلکس-با ترکیب دو مرحله مختلف میتوان به خواص فراوان بهتری دست یافت. بدین صورت در این فرآیند میتوان به فولاد ضد زنگ کاملا آستنیتی یا فریتی دست یافت. گرچه شرایطی نیز وجود دارد. ، اما بخاطر افزایش قدرت بطور کلی  ، مقاومت در برابر خوردگی و مقرون به صرفه بودن باعث گشته است. که فولادهای ضد زنگ داپلکس برای تولید کنندگان و صنعتگران  و مدیران بخش خرید بسیار جالب توجه باشد.

ادامه مطلب 

فولاد ضد زنگ داپلکس-جوشکاری فولاد ضد زنگ با ESAB

فولاد ضد زنگ داپلکس- جوشکاری فولاد ضد زنگ به روش ESAB. طیف کاملی از مواد مصرفی برای تمام گریدهای داپلکس و فرآیند جوشکاری مواد مصرفی داپلکس با کیفیت بالاو پشتیبانی فنی-مواد مصرفی داپلکس، داپلکس و سوپر داپلکس به گونه ای طراحی شده اند. که حداقل خواص مکانیکی منطبق و مقاومت در برابر خوردگی را می توان تضمین کرد. بنابراین تقویت کننده آستنیت در مقایسه با درجه فولاد مربوطه، از عناصر بیشتری برخوردار هستند. تا از محتوای (حجم مقدار) فریت فلز جوش زیاد جلوگیری کنند.

ادامه مطلب 

سخت کاری سطحی قطعات با استفاده از آلیاژهای استلایت

سخت کاری سطحی قطعات با استفاده از آلیاژهای استلایت-سختکاری سطحی قطعات صنعتی با استفاده از سوپرآلیاژهای پایه کبالت استلایت یکی از چالش های صنعتگران است. آلیاژهای استلایت به علت خواص منحصر به فرد خود در کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند.زمانیکه که حفظ سختی در دمای بالا، شرایط خورنده و انواع مکانیزم های سایش مطرح باشند. استلایت ها به خوبی برتری های خود را به نمایش می گذارند.

ادامه مطلب 

مطالعه ریز ساختاری و خواص مکانیکی اتصالات لیزری غیر مشابه

مطالعه ریز ساختاری و خواص مکانیکی اتصالات لیزری غیر مشابه بین فولاد زنگ نزن فریتی 430 و فولاد زنگ نزن دو فازی 2340 با هدف بهینه سازی نیروی شکست اتصالات-بمنظور اتصال غیر مشابه میان ورق های فولاد زنگ نزن فریتی 430 و فولاد زنگ نزن دو فازی 2340 از فرآیند جوشکاری لیزری استفاده گردید. در ابتدا به مطالعات ریز ساختاری، تحولات فازی و تغییرات خواص مکانیکی در اثر جوشکاری پرداخته شد. سپس، بهینه ساز پارامترهای فرآیند جوشکاری لیزری با هدف بهبود خواوص مکانیکی و با استفاده از روشهای آماری انجام شد، بنابراین، از روش طراحی آزمایش رویه سطح با تکنیک مرکب مرکزی جهت بهینه سازی پارامترهای مؤثر فرآیند شامل، توان لیزر، سرعت جوشکاری و عمق فوکوس استفاد شد. و پارامترهای بهینه با در نظر گرفتن پاسخی مانند نیروی شکست اتصالات، تعیین شدند، از آزمایش کشش تک محوره برای تعیین استحکام اتصالات و از میکروسکوب نوری برای مشاهدات ریز ساختاری و تغییر تحولات فازی بهر گرفته شد. نتایج نشان میدهد که با کاهش سرعت جوشکاری و افزایش توان لیزر میزان نیروی شکست اتصالات، حداکثر تا 3587 نیوتون افزایش می یابد. با توجه به نتایج تغییرات ریز ساختاری، رشد دانه ها و وجود کاربیدهای پراکنده در منطقه جوش مشاهده گردید، همچنین تأثیر حرارت ورودی ناشی از تغییر پارامترهای جوشکاری لیزر، روی پروفیل ریز سختی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، حداکثر میزان سختی در منطقه جوش نمونه با حرارت ورودی کم به دست آمد که میزان آن در حدود 332 ویکرز اندازه گیری شد.

ادامه مطلب 

فولاد زنگ نزن – کابرد آن در پزشکی

فولاد زنگ نزن-در ساخت کاشتنی های ارتوپدی، فلزات نقش انکار ناشدنی دارند. در این میان فولادهای زنگ نزن بدلیل تاریخچه مصرف طولانی و در نتیجه رفتار شناخته شده و هم چنین هزینه به نسبت کمتر در مقایسه با دیگر بیومتریال های فلزی و در عین حال زیست سازگاری مناسب در کاربردهای کوتاه مدت،. موقعیت خود

ادامه مطلب 

A387 – ورق A387- فولاد A387-فولاد ضد زنگ – فولاد زنگ نزن-فولاد حرارتی-فولاد ضد خوردگی

A387 – فولاد A387-صفحه ی فولادی CL2-صفحه فولادی CL1فولاد ضد زنگ – فولاد ضد خوردگی – فولاد حرارتی- ASTM ASTM A387 CL1- صفحه فولاد CL2- ورق ASTM A387-ورق مخزنی – ورق مخازن تحت فشار- ورق ضد خوردگی ASTM A387 CL1، CL2 فولاد درجه یک نوع فولاد است که با ترکیب cr، Mo.، Cr-Mo میباشد. که عمدتا برای

ادامه مطلب 

فولاد حرارتی-فولاد ساخت مخازن-فولاد داپلکس-فولاد مقاومت بالا-فولاد ضد زنگ – فولاد زنگ نزن- لوله داپلکس-میلگرد داپلکس-فولاد داپلکس-فولاد 2205

فولاد حرارتی-فولاد ساخت مخازن-فولاد داپلکس-فولاد مقاومت بالا-فولاد ضد زنگ – فولاد زنگ نزن- لوله داپلکس-میلگرد داپلکس-فولاد داپلکس-فولاد 2205

ادامه مطلب